Katalogavimas ir apsauga

Katalogavimas ir apsauga

Pramonės šakose, tokiose, kaip padangų, maisto, metalurgijos, chemijos, yra poreikis ženklinti įrenginius, įrankius ir kitus daiktus reikalingus kasdieniame darbe. Visur ten, kur yra ribota prieiga pašaliniams ir neįgaliotiems asmenims: skaitikliai, vandens ir dujų, cisternos, kuro rezervuarai, hidrantai, gesintuvai.
Registravimas
Ilgalaikio turto teisingas ženklinimas padeda lengvai ir greitai atlikti inventorizaciją dėl skaidraus ženklinimo. Dėl jų aprašymo brūkšniniais kodais ar QR kodais taip pat galima naudoti skenerius. Visų turto komponentų surašymas gali būti daug paprastesnis ir greitesnis dėl tinkamai parinktų etikečių. Įrankių ženklinimo dėka galima identifikuoti atitinkamą įrangą. Tai ženkliai supaprastina gerų įrankių parinkimas, paieškos sistemos sutrumpina darbo laiką. Didžia dalimi padeda sandėliuoti ir vesti apskaitą.
Susipažinkite su sprendimais

Apsauga
Saugos plombos yra skirtos apsaugai nuo neįgaliotos prieigos, dėl kurios galimas pvz. įrenginio iškalibravimas. Tai taip pat apsauga vertingiems daiktams. Saugo nuo pašalinių asmenų patekimo į evakuavimo kelius bei patalpas tokias, kaip archyvai. Plombų naudojimas padeda surasti kiekvieną neautorizuotą panaudojimą ar įėjimą į saugomas vietas ir dėl to nėra patiriamos didelės išlaidos.
Susipažinkite su sprendimais
Norint užtikrinti aukščiausio lygio paslaugas, naudojame cookies failus (slapukus). Jeigu pasiliekate svetainėje, tai reiškia, kad sutinkate su jų išsaugojimu arba panaudojimu. Sužinok daugiau